Lista szkół - Gmina Nowa Słupia


Wybierz miasto:
szkoły Jeleniów
szkoły Jeziorko
szkoły Mirocice
szkoły Nowa Słupia
szkoły Paprocice
szkoły Pokrzywianka
szkoły Rudki
szkoły Stara Słupia

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi
Świętokrzyska 61
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0798607978
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177025
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku
123 a
26-006 Jeziorko
telefon: 0413177980
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach
BN
26-006 Mirocice
telefon: 0413177949
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach
1A
26-006 Paprocice
telefon: 0413177151
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance
33
26-006 Pokrzywianka
telefon: 0413177127
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach
Szkolna 2
26-006 Rudki
telefon: 0413177179
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi
Stara Słupia 78
26-006 Stara Słupia
telefon: 0413177126
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413178122
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im Stefana Żeromskiego w Rudkach
Szkolna 2
26-006 Rudki
telefon: 0413178274
Publiczne Gimnazjum nr 3
1A
26-006 Paprocice
telefon: 0413177151
Publiczne Przedszkole w Rudkach
Chełmowa 1
26-006 Rudki
telefon: 0413177288
Szkoła Podstawowa w Jeleniowie
Jeleniów 85
26-006 Jeleniów
telefon: 0413177424
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177602
Technikum nr 6
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177602
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177602
Zasadnicza Szkola Zawodowa
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177602
Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi
Szkolna 10
26-006 Nowa Słupia
telefon: 0413177602

1